Anonim
Къща на Кедър от Suteli Atelier

Стаите с дървена рамка на тази къща в сглобяемата сграда на Осака от японските архитекти Suga Atelier са изложени на улицата, макар и прозрачна фасада.

По-горе: снимката е на Юко Тада

Наречена Кедрова къща, сградата има структура на кедър с кръстосано подсилване, която е изложена вътре в двата й етажа.

Остъклената предна кота включва асортимент от малки квадратни и правоъгълни прозорци, включително три, които могат да бъдат отворени.